„Regiony – między Państwem a Europą. Modele porównawcze i perspektywy rozwoju” - seminarium