"Z Najlepszymi przez Fizykę" - wykład profesora Andrzeja Ślebarskiego