Spotkanie ze stypendystami ministra nauki i szkolnictwa wyższego