Konferencja pt. „Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego”