Seminarium „Przestrzeń wyobrażona – przestrzeń wykreowana”