Briefing prasowy dotyczący projektu pn. „Uniwersytet Najlepszych”