"Język naturalny w świetle odkryć nauk przyrodniczych" - wykład otwarty