„Ku humanitaryzacji wojny – zakaz używania min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej”