"Zastosowania psychologii w zarządzaniu" - konferencja