Patent dla sposobu wytwarzania kompozytu aluminiowo-ceramicznego zawierającego smary stałe