Patent dla sposobu otrzymywania polimerów fotoluminescencyjnych o bardzo dobrych właściwościach fizykochemicznych