Patent dla wynalazku pn. „Brama kalibracyjna do pomiarów sonarowych”