JM Rektor prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek na sesji Rady Miasta Katowic