"Satelitą w rośliny – nowe narzędzia badawcze w rękach botaników"