"Samorządność, autonomia, parlamentaryzm na Górnym Śląsku w kontekście europejskim" - konferencja