Konferencja Kierowników Jednostek Geograficznych pt. „Nowe inicjatywy – szansa dla geografii”