Inauguracja roku akademickiego Interdyscyplinarnych Studiów Polarnych