Spotkanie z nauczycielami – opiekunami laureatów olimpiad przedmiotowych i turniejów zawodowych