Konferencja pt. „Czas dla zawodowców! Przyszłość szkolnictwa zawodowego a RPO WSL 2014–2020”