Inauguracja roku szkolnego X Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Katowicach