Seminarium w związku z ustawą dotyczącą zmian w polubownych metodach rozwiązywania sporów