Konwersatorium PTF: Badania oddziaływań fundamentalnych przy pomocy neutronów