Konferencja pt. „Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze”