Konferencja naukowa pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne w świetle nowych dyrektyw unijnych”