Funkcja falowa Wszechświata a problem realności potencjalnej