Seminarium pt. „Mechatronika w edukacji i przemyśle”