Wykład pt. „»Celną wypuścić strzałę wśród śpiewów powodzi« – uwagi o metaforach Pindara”