Spotkanie z cyklu "Pomiędzy przeszłością a historią"