Wykład pt. „Rola i miejsce agencji wywiadu we współczesnym państwie”