„Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”