Podpisanie porozumienia o współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach