"Wypalenie zawodowe problemem współczesnego nauczyciela" - konferencja