Spotkanie członków Rady Patronackiej Europejskiego Kongresu Gospodarczego