Wybory uczestników studiów doktoranckich do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego