Konferencja „Postępowanie kasacyjne w sprawach cywilnych – aspekty teoretyczne i praktyczne”