Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UŚ JE Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu