Współpraca między UŚ, Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Fundacją Facultas Iuridica