Stypendia rządu francuskiego na rok akademicki 2008/2009