Prof. Leszek Balcerowicz gościem Uniwersytetu Śląskiego