Rekrutacja do Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego