Gala finałowa Konkursu na Najlepszego Praktykodawcę w województwie śląskim 2014