Konferencja pt. „Uczeń otwarty na czytanie. Kształtowanie postaw czytelniczych”