„Prostota i złożoność w świecie kwantów: fizykalny opis i filozoficzne interpretacje”