Warsztaty na temat tworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych