Konferencja pt. „Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków warunkiem rozwoju regionu”