Konferencja „Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośredniego. Aspekty prawne”