I Szczyt Przewodniczących Konferencji Rektorów Unii Europejskiej, Ameryki Łacińskiej i Karaibów