Konferencja „Urzędnik jako strażnik realizacji ustawowych obowiązków względem zwierząt”