Uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka