Podpisanie umowy wykonania robót budowlanych nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji